Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa

Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali tal-ġejjieni

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Dan il-pakkett ta’ konnettività diġitali għandu l-għan li jibda diskussjoni dwar proposti konkreti mal-partijiet interessati, l-Istati Membri u sħab li jaħsbuha l-istess dwar kif titfassal il-politika futura tal-UE. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi tan-netwerk diġitali avvanzati, peress li l-konnettività mgħaġġla, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jdaħħluna fid-dinja ta' għada.