Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa

Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda u twitti t-triq għat-trasformazzjoni tas-settur tal-konnettività fl-UE

Gigabit connectivity for all
fix-empty

Illum il-Kummissjoni ppreżentat sett ta' azzjonijiet immirati biex l-konnettività tal-gigabits issir disponibbli għaċ-ċittadini u għan-negozji kollha madwar l-UE sal-2030, f'konformità mal-objettivi tad-Deċennju Diġitali tal-Ewropa, u biex tippermetti t-trasformazzjoni tas-settur tal-konnettività fl-UE.