Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aħbarijiet u Opinjonijiet

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (4685)


NEWS ARTICLE |
Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

It-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030 tiddependi fuq li ċ-ċittadini jingħataw aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G. Il-premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 se jenfasizzaw proġetti li jmexxuna fid-deċennju diġitali tal-Ewropa.

PROJECTS STORY |
Il-proġett smashHit iffinanzjat mill-UE kif jappoġġa t-traċċabbiltà?

smashHit ipproduċa flimkien mas-sħab tiegħu komponent ta’ traċċabbiltà, li jipprovdi infrastruttura ta’ traċċabbiltà tal-użu tad-data minn tarf sa tarf. Il-komponent jippermetti lis-sidien u lill-fornituri tad-data jittraċċaw id-data tagħhom u jirkupraw reġistri tad-data tal-pipeline tal-ipproċessar ta’ settijiet tad-data speċifiċi.

NEWS ARTICLE |
Il-Kummissjoni tappoġġja l-festivals awdjoviżivi Ewropej

Networks ta’ festivals tal-films se jirċievu finanzjament MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva biex jippromwovu ċ-ċirkolazzjoni ta’ films Ewropej mhux nazzjonali u kontenut awdjoviżiv u jilħqu udjenzi ġodda.

NEWS ARTICLE |
DSA: Nagħmlu d-dinja online aktar sikura

Skopri kif l-Att dwar is-Servizzi Diġitali jista’ jagħmel id-dinja online aktar sikura u jipproteġi d-drittijiet fundamentali tiegħek.

NEWS ARTICLE |
Sejħa għall-offerti: Soluzzjoni innovattiva għal lanċjatur żgħir tas-satelliti

Spanja qed tistieden lill-fornituri interessati jissottomettu offerti sal-21 ta’ Marzu 2023 għal dan l-akkwist prekummerċjali li huwa proġett strateġiku fl-irkupru u r-reżiljenza nazzjonali Spanjoli li għandu l-għan li jiżviluppa u jittestja soluzzjonijiet innovattivi għal lanċjaturi żgħar tas-satelliti.