Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Enquête onder ondernemingen over de data-economie 2022

In de bedrijvenenquête over de data-economie wordt gekeken naar de toestand van de data-economie bij ondernemingen in de Europese Unie door het gebruik en de uitwisseling van gegevens, de gegevensbronnen die worden opgeslagen en waar, de frequentie waarmee gegevens worden geanalyseerd en de wijze waarop deze bijdragen aan de bedrijfswaarde in kaart te brengen.

Digital Economy and Society Index (DESI) Integration of Digital technology visual

Het enquête-instrument werd ontworpen en gefield in de EU-27, Noorwegen en IJsland met behulp van computerondersteunde telefoongesprekken en bereikte tussen februari en april 2022 in totaal 10,006 geënquêteerde ondernemingen. 

Ongeacht de kenmerken van ondernemingen zijn gegevens voor hen belangrijk. De overgrote meerderheid van de ondernemingen slaat gegevens op uit ten minste één bron, waarbij meer dan negen van de tien EU-ondernemingen gegevens opslaan. Gegevensanalyse komt ook voor bij EU-ondernemingen, waarbij 79 % van de ondernemingen gegevens ook analyseert. Het belang van gegevens voor ondernemingen varieert echter. Het meest voorkomende is het gebruik van gegevensanalyse zonder dat dit een kernonderdeel van de onderneming is (42 %), terwijl iets minder dan een kwart (24 %) aangeeft dat hun activiteiten betrekking hebben op gegevensanalyse of het aanbod daarvan sterk afhankelijk is. 

EU-ondernemingen behoren tot een van de vier profielen van gegevensgebruikers. Een kwart van de ondernemingen in de EU wordt ingedeeld als „niet-gebruikers”. Hoewel de meerderheid gegevens uit ten minste één bron opslaat, analyseert geen van deze ondernemingen gegevens. Passieve gebruikers slaan gegevens op en analyseren deze, maar zelden (jaarlijks of driemaandelijks) en vertegenwoordigen ongeveer drie op de tien ondernemingen in de EU (29 %). „Regelmatige gebruikers en interne optimalisatoren” en „geavanceerde gebruikers en data-monetizers” analyseren gegevens vaak (ten minste eenmaal per maand). Zij onderscheiden zich echter van elkaar door het feit dat laatstgenoemde melding maakt van de verkoop van gegevens of gegevensinzichten als een belangrijke motivatie voor de opslag van gegevens, of dat hun bedrijf/aanbod rond of sterk afhankelijk is van gegevensanalyse. Dit is niet het geval voor „regelmatige gebruikers en interne optimalisatoren”. 28 % van de ondernemingen in de EU kan worden omschreven als regelmatige gebruikers en interne optimalisatoren, waarbij 18 % tot de categorie geavanceerde gebruikers en gegevensgebruikers behoort. 

Enquête onder ondernemingen over de data-economie 2022 — Eindverslag (.pdf)

Downloads

1. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Final Report (.pdf)
Downloaden 
2. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary (.pdf)
Downloaden 
3. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary FR (.pdf)
Downloaden