Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Průzkum mezi podniky o ekonomice založené na datech 2022

Průzkum mezi podniky o ekonomice založené na datech zkoumá stav ekonomiky založené na datech mezi podniky v Evropské unii tím, že mapuje využití a výměnu údajů, zdroje uchovávaných údajů a četnost, s jakou se data analyzují, a to, jak přispívají k obchodní hodnotě.

Digital Economy and Society Index (DESI) Integration of Digital technology visual

Nástroj pro průzkum byl navržen a obsazován v EU-27, Norsku a na Islandu pomocí počítačového telefonického hovoru, který v období od února do dubna 2022 dosáhl celkem 10,006 dotázaných podniků. 

Bez ohledu na charakteristiky podniků jsou pro ně údaje důležité. Převážná většina podniků uchovává údaje alespoň z jednoho zdroje, přičemž údaje uchovává více než devět z deseti podniků v EU. Analýza údajů je běžná i mezi podniky v EU, přičemž 79 % podniků tyto údaje rovněž analyzuje. Míra důležitosti údajů pro podniky se však liší. Nejběžnější je používání analýzy dat, aniž by se jednalo o hlavní část podnikání (42 %), zatímco necelá čtvrtina (24 %) uvádí, že jejich činnost se týká analýzy dat nebo jejich nabídek, které jsou na ní silně závislé. 

Podniky v EU spadají do jednoho ze čtyř profilů uživatelů údajů. Čtvrtina podniků v EU je klasifikována jako „neuživatelé“. Ačkoli většina uchovává údaje alespoň z jednoho zdroje, žádný z těchto podniků údaje neanalyzuje. Pasivní uživatelé uchovávají údaje a analyzují je, ale zřídka (každoročně nebo čtvrtletně) a tvoří přibližně tři z deseti podniků v EU (29 %). „Pravidelní uživatelé a interní optimalizátory“, jakož i „pokročilí uživatelé a zpeněžitelé dat“ často analyzují údaje (alespoň jednou měsíčně). Lze je však od sebe odlišit tím, že tyto subjekty vykazují prodej údajů nebo vhled do údajů jako hlavní motivaci k uchovávání údajů nebo jejich podnikání/nabídky jsou na analýze údajů velmi závislé nebo na nich silně závisí. V případě „pravidelných uživatelů a interních optimalizátorů“ tomu tak není. 28 % podniků v EU lze popsat jako pravidelné uživatele a interní optimalizátory, přičemž 18 % spadá do kategorie pokročilých uživatelů a zpeněžovačů dat. 

Průzkum podniků o ekonomice založené na datech 2022 – závěrečná zpráva (.pdf)

Ke stažení

1. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Final Report (.pdf)
Stáhnout 
2. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary (.pdf)
Stáhnout 
3. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary FR (.pdf)
Stáhnout