Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

EU Startup Nations Alliance breidt zich uit tot 15 lidstaten

De EU Startup Nations Alliance (ESNA) verwelkomt Cyprus, Duitsland, Griekenland, Litouwen, Luxemburg en Polen.

ESNA logo and logos of 6 new members joining

ESNA

Vandaag hebben nog eens 6 lidstaten zich aangesloten bij de European Startup Nations Alliance (ESNA). Esna is het uitvoeringsorgaan van de EU Startup Nations Standard, een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van beleidsmaatregelen die aantoonbaar ondernemerschap bevorderen en de groei van start-ups versnellen.

De 6 nieuwe landen die lid worden van het ESNA zijn Cyprus, Duitsland, Griekenland, Litouwen, Luxemburg en Polen, waarmee het totale aantal leden op 15 komt. Dit zal het ESNA een impuls geven naarmate zijn activiteiten worden opgevoerd.

De missie van Esna, die door de ministers in 27 landen werd onderschreven, bestaat erin beleidsmakers in de lidstaten te ondersteunen bij het vaststellen en uitvoeren van beleid dat een groeivriendelijk klimaat kan scheppen voor marktambitieuze kmo’s en start-ups.

Esna is een pioniersorgaan dat zich vooral richt op het helpen van de lidstaten om bijvoorbeeld:

  • visum- en verblijfsaanvragen uit technologisch talent uit derde landen stroomlijnen;
  • het aanbieden van aandelenopties voor werknemers aantrekkelijker te maken;
  • technologieoverdracht van universiteiten te bevorderen;
  • de toegang tot financiering voor opschaling te verbeteren. 

Gezien het belang van het aantrekken van talent naar Europa werkt het ESNA al aan de ontwikkeling van een „one-stop shop” voor technologisch en ondernemerstalent in derde landen die willen werken in de starterssector van een EU-land.

Achtergrond

Het initiatief „Startups Nations Standard of Excellence” werd in 2021 gelanceerd op de digitale dag van de EU. Het heeft tot doel de EU-landen te ondersteunen bij het creëren van geoptimaliseerde kadervoorwaarden en een regelgevingskader voor start-ups. Het helpt ervoor te zorgen dat start-ups in de hele EU op elk moment in hun levenscyclus groeivriendelijke randvoorwaarden hebben.

In deze politieke verklaring werden 8 gebieden van beste beleidspraktijken genoemd, die allemaal onder de nationale bevoegdheden vallen en onder meer de fiscale behandeling van voorraadopties, talent, visa voor technologie-en ondernemerstalent uit 3 derde landen, het beleid inzake technologieoverdracht en het beleid inzake innovatiegericht aanbesteden omvatten.

Om de ondertekenende landen te helpen de ambities van de politieke verklaring te overstijgen, werd de European Startup Nations Alliance (ESNA) opgericht. Esna heeft tot taak de ondertekenende landen te ondersteunen en beleidsmakers concrete steun te verlenen bij de uitvoering van de beste beleidspraktijken die in de EU Startup Nations Standard zijn beschreven. 

Het ESNA zal de EU ook helpen haar doelstellingen voor het digitale decennium te halen. De doelstelling van de EU voor 2030 is het verdubbelen van het aantal eenhoorns in de EU. Dit doel kan worden bereikt door middel van maatregelen zoals maatregelen die gunstigere voorwaarden scheppen voor start-ups in alle fasen van hun levenscyclus. Bijvoorbeeld door de procedures voor het oprichten van bedrijven te vereenvoudigen om talent aan te trekken, gebruik te maken van aandelenopties en deel te nemen aan overheidsopdrachten. Op het niveau van de lidstaten is toegang tot groeifinanciering van cruciaal belang — nationale beleidsmakers kunnen maatregelen nemen om het Europese risicokapitaal dat beschikbaar is voor start-ups die de groeifase ingaan, te vergroten.