Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Europese chipwet: Commissie lanceert proefsysteem om de toeleveringsketen van halfgeleiders te monitoren

Vandaag heeft de Commissie het halfgeleiderwaarschuwingssysteem gelanceerd, een nieuw proefsysteem om de toeleveringsketen van halfgeleiders te monitoren.

photo of a robot holding a chip

iStock photo Getty images plus

Het proefproject stelt belanghebbenden in staat het bewustzijn te vergroten over elke kritieke verstoring in de waardeketen van halfgeleiders en helpt de Commissie om informatie te verzamelen die nodig is om een nauwkeurige risicobeoordeling vast te stellen en snel te reageren op potentiële crisissituaties via de Europese deskundigengroep voor halfgeleiders.

Het halfgeleiderwaarschuwingssysteem zal worden opgenomen in de derde pijler van de Europese chipwet, die tot doel heeft de paraatheid en monitoring van het Europese halfgeleiderveld in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden te versterken.

De Commissie was onlangs ingenomen met het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de Europese chipwet.

De wetgeving zal het concurrentievermogen, de voorzieningszekerheid en de veerkracht van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen in Europa versterkenEen van de bepalingen van het voorstel is een coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie voor het versterken van de samenwerking met en tussen de lidstaten, het monitoren van de levering van halfgeleiders, het anticiperen op tekorten en, indien nodig, het activeren van een crisisfase.

Bij de aanbeveling bij de EU-chipwet is een Europese deskundigengroep halfgeleiders (ESEG) opgericht, die fungeert als platform voor coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie advies en bijstand verleent bij de uitvoering van de verordening. Zodra het voorstel is uitgevoerd, zal de ESEG worden vervangen door de Europese Raad voor halfgeleiders, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de Commissie.

Waarschuwingssysteem voor halfgeleiders

Europese chipwet