Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Portugal in de index van de digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyse en data voor digitalisering in Portugal, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    vlag van Portugal

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Portugal in DESI met een ranking van 15 met een score van 50,8

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Portugal: Download PDF (NL) of Download PDF (PT)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Portugal staat op de 15e plaats in DESI 2017. Het verbeterde zijn score in alle DESI-dimensies, met uitzondering van digitale overheidsdiensten. De grootste vooruitgang is geboekt bij de invoering van vaste en mobiele breedband (Connectiviteit) en het gebruik van digitale technologieën door bedrijven. De grootste uitdaging van Portugal ligt in het verhogen van de digitale vaardigheden van zijn bevolking.

Desi profiel van Portugal: Download het volledige profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (PT)

Publicaties 2016

Download het landprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting (PT)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (PT)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook