Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Týždeň internetu vecí 2022: Budúce európske platformy pre Edge

Počas tohtoročného týždňa internetu vecí v Dubline Európska komisia oznámi nový klaster projektov metaoperačných systémov, ktoré sa majú financovať v rámci programu Horizont Európa.

banner of the event

© IoT Forum

Týždeň internetu vecí 2022 usporiada rôzne konferencie o témach, ako sú dátové priestory, priemyselné platformy a normalizácia, najmä popoludňajšie zasadnutie venované spusteniu nového klastra projektov o budúcich európskych platformách pre internet vecí a Edge: Metaprevádzkové systémy,ktoré sa budú zameriavať na ďalšiu generáciu operačných systémov vyššej úrovne pre inteligentný internet vecí so silnou výpočtovou kapacitou na okraji, zabudované do výpočtového kontinua, od internetu vecí až po cloud.

Tieto projekty klaster 4 programu Horizont Európa, ktoré získajú finančné prostriedky EÚ vo výške 58 miliónov EUR, posilnia európske dodávateľské a hodnotové reťazce v oblasti cloud computingu a edge computingu prostredníctvom integrácie prvkov pripojenia 5G, internetu vecí, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. V šiestich vybraných projektoch sa budú využívať nové paradigmy výpočtovej techniky a virtualizácie, pričom sa budú vychádzať zo zavedených cloudových koncepcií a zamerajú sa na zásady zmenšenia aplikačno-agnostickej výpočtovej techniky na novú špičkovú infraštruktúru.

Zasadnutie sa uskutoční v stredu 22. júna o 17.15 h.

Zástupcovia Komisie sa zúčastnia aj na iných relevantných zasadnutiach, ako sú ontológie v kontexte Európskej zelenej dohody, Cross Atlantic Perspectives: Spolupráca medzi Európskou komisiou a USA o základnom výskume nových koncepcií v oblasti distribuovanej výpočtovej a teplej spravodajskej služby a výzvy pre internet vecí a Edge Computing pre európsky priemysel.

 

Viac informácií o týždni internetu vecí 2022.

 

Stiahnuté

Factsheet - Horizon Europe meta-OS projects
Stiahnuť