Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Týden internetu věcí 2022: Budoucí evropské platformy pro Edge

Během letošního týdne internetu věcí v Dublinu oznámí Evropská komise novou skupinu projektů metaoperačních systémů, které budou financovány v rámci programu Horizont Evropa.

banner of the event

© IoT Forum

Týden internetu věcí 2022 uspořádá různá konferenční zasedání na témata, jako jsou datové prostory, průmyslové platformy a normalizace, zejména odpolední část věnovaná zahájení nového klastru projektů týkajících se budoucích evropských platforem pro internet věcí a Edge: Metaoperační systémy,které se zaměří na příští generaci operačních systémů vyšší úrovně pro inteligentní internet věcí se silnou výpočetní kapacitou na okraji, zabudovanou do výpočetní kontinuum, od internetu věcí k cloudu.

Tyto projekty klastru 4 programu Horizont Evropa, které obdrží 58 milionů EUR z finančních prostředků EU, posílí evropské dodavatelské a hodnotové řetězce v oblasti cloud computingu a edge computingu tím, že integrují prvky připojení 5G, internetu věcí, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Šest vybraných projektů bude využívat nová paradigmata výpočetní techniky a virtualizace, přičemž bude vycházet ze zavedených koncepcí cloud computingu a zaměří se na zmenšující se zásady aplikační agnostické výpočetní techniky na novou infrastrukturu edge.

Zasedání se má konat ve středu 22. června v 17:15 GMT.

Zástupci Komise se budou rovněž účastnit dalších relevantních zasedání, jako jsou Ontologie v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, průřezové perspektivy Atlantiku: Spolupráce mezi Evropskou komisí a americkou NSF na základním výzkumu nových koncepcí pro distribuovanou výpočetní techniku a telematiku a výzvy v oblasti internetu věcí a výpočetní techniky pro evropský průmysl.

 

Další informace o Týdne internetu věcí 2022

 

Ke stažení

Factsheet - Horizon Europe meta-OS projects
Stáhnout