Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikácia

5G pre inteligentné komunity – Koordinačná a podporná akčná platforma

Komisia otvára výzvu na predkladanie ponúk na vytvorenie online platformy pre koordinačné a podporné akcie (CSA) s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám pri vytváraní ich 5G projektov inteligentných komunít (v rámci programu NPE – Digitalizácia). Akcia 5G pre inteligentné komunity prispeje k zavádzaniu systémov založených na 5G, ktoré podporujú lepšie služby pre občanov v celej EÚ.

slide with a graphic showing 5G applications and text CEF digital call for tenders 5G for smart communities opening date of the call 21 June 2022 deadline date 24 August 2022

European Commission

Komisia otvára výzvu na predkladanie ponúk na zriadenie koordinačného a podporného opatrenia (CSA), ktorým sa poskytuje pomoc a online platforma dodávateľom a osvojiteľom 5G. Konečný termín na predloženie ponúk je streda 24. augusta 2022 o 16.00 hod. SEČ.

Platforma bude stimulovať zainteresované strany, aby využívali siete 5G s cieľom poskytovať občanom nové, efektívnejšie a odolnejšie služby. Potenciálni používatelia sa budú môcť podeliť o svoje najlepšie postupy a písať o skúsenostiach získaných z projektov výziev na predkladanie návrhov a ich realizácie. V tejto súvislosti bude úlohou platformy CSA:

—zhromažďte najlepšie postupy z prebiehajúcich a nadchádzajúcich projektov

—uľahčiť navrhovanie prípadov použitia a projektov zavádzania založených na 5G,

— podporovať synergie medzi zainteresovanými stranami v mnohých odvetviach ako potenciálnymi žiadateľmi o nadchádzajúce výzvy NPE na digitalizáciu a iné programy financovania.

V tejto súvislosti zahŕňa pracovný program NPE v digitálnej oblasti druhú výzvu tento rok (2022) vo svojom orientačnom harmonograme, ale druhé výzvy budú formálne vyhlásené neskôr.

Každá žiadosť o doplňujúce informácie o výzve na predkladanie ponúk sa musí podať písomne prostredníctvom webového sídla TED eTendering v záložke „Otázky a odpovede“ kliknutím na „Vytvoriť otázku“. Pre Vašu informáciu: na vytvorenie a predloženie otázky sa vyžaduje registrácia na portáli TED eTendering.

 

Kontext – prínosy 5G pre inteligentné komunity

Prístup k rýchlej a spoľahlivej pripojiteľnosti 5G má obrovský potenciál pomôcť európskym regiónom, mestám a miestnym komunitám digitálne transformovať, modernizovať konkrétne odvetvia, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie, a inovovať základné verejné služby.

Napríklad akčný plán digitálneho vzdelávania Komisie identifikoval pripojiteľnosť ako kľúčový prvok vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania, napríklad s možnosťou účasti študentov na triedach zo vzdialených oblastí, ktoré umožňujú technológie virtuálnej a rozšírenej reality.

Z nedávnych štúdií podobne vyplynulo, že zdravotnícke centrá potrebujú siete s významnou šírkou pásma, ktoré by umožňovali elektronické zdravotné záznamy, napríklad prostredníctvom lekárskeho poradenstva a liečby v reálnom čase a personalizovaného lekárskeho poradenstva a liečby. Aj iné prípady použitia, ako je núdzové monitorovanie zdravia a starostlivosť v sanitkách alebo nepretržité monitorovanie zdravia a podpora mimo zdravotníckych zariadení, by mohli profitovať aj z nových spôsobilostí, ktoré prináša pripojiteľnosť 5G. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 v poslednom čase poukázala aj na to, aké dôležité je mať vysokorýchlostné pripojenie na poskytovanie kľúčových verejných služieb na diaľku.

Verejno-súkromné partnerstvo 5G okrem toho v pilotných projektoch 5G preukázalo vysoký potenciál 5G v mnohých odvetviach.

Spoločný dozorný orgán zjednotí všetky tieto aspekty a bude fungovať ako jednotné kontaktné miesto pre zavádzanie 5G a ich zavádzanie v Európe.