Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

5G arukate kogukondade jaoks – koordineerimis- ja toetustegevusplatvorm

Komisjon kuulutab välja pakkumiskutse koordineerimis- ja toetusmeetmete veebiplatvormi loomiseks, et aidata sidusrühmadel luua oma 5G projekte arukate kogukondade jaoks (Euroopa ühendamise rahastu digitaalprogrammi raames). Meede 5G arukate kogukondade jaoks aitab kaasa 5G-põhiste süsteemide kasutuselevõtule, mis toetavad paremaid teenuseid kodanikele kogu ELis.

slide with a graphic showing 5G applications and text CEF digital call for tenders 5G for smart communities opening date of the call 21 June 2022 deadline date 24 August 2022

European Commission

Komisjon kuulutab välja pakkumiskutse koordineerimis- ja toetusmeetme (CSA) loomiseks, et pakkuda 5G tarnijatele ja kasutajatele abi ja veebiplatvormi. Pakkujate esitamise tähtaeg on kolmapäev, 24. august 2022 kell 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Platvorm stimuleerib sidusrühmi kasutama 5G-võrke, et pakkuda kodanikele uusi, tõhusamaid ja vastupidavamaid teenuseid. Potentsiaalsed kasutajad saavad jagada oma parimaid tavasid ning kirjutada kõneprojektidest ja nende rakendamisest saadud kogemuste kohta. Sellega seoses on CSA platvormil järgmised ülesanded:

– koguda käimasolevate ja tulevaste projektide parimaid tavasid

–hõlbustada 5G-põhiste kasutusjuhtumite ja kasutuselevõtuprojektide kavandamist;

– soodustada sünergiat paljude sektorite sidusrühmade vahel, kes võivad kandideerida tulevastele Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna projektikonkurssidele ja muudele rahastamisprogrammidele.

Sellega seoses sisaldab Euroopa ühendamise rahastu digivaldkonna tööprogramm sel aastal (2022) teist projektikonkurssi oma esialgsesse ajakavasse, kuid teine projektikonkurss kuulutatakse ametlikult välja hiljem.

Pakkumiskutsega seotud lisateabe taotlused tuleb esitada kirjalikult veebisaidil TED eTendering vahekaardil „Küsimused ja vastused“, klõpsates nupul „Loo küsimus“. Teadmiseks: küsimuse loomiseks ja esitamiseks on vaja registreerida TED eTendering.

 

Taust – 5G kasu arukatele kogukondadele

Juurdepääsul kiirele ja usaldusväärsele 5G-ühendusele on tohutu potentsiaal aidata Euroopa piirkondadel, linnadel ja kohalikel kogukondadel digitaalselt ümber kujundada, ajakohastada konkreetseid sektoreid, nagu tervishoid ja haridus, ning uuendada olulisi avalikke teenuseid.

Näiteks on komisjoni digiõppe tegevuskavas määratletud ühendatus hästitoimiva digiõppe ökosüsteemi kriitilise tähtsusega komponendina, näiteks võimalusega, et õpilased osalevad kaugetest piirkondadest pärit klassides, mida võimaldavad virtuaalsed ja liitreaalsuse tehnoloogiad.

Samuti on hiljutised uuringud näidanud, et tervishoiukeskused vajavad märkimisväärse ribalaiusega võrgustikke, et võimaldada elektroonilisi terviseandmeid, näiteks reaalajas ja isikustatud meditsiinilist nõustamist ja ravi. 5G-ühenduvusest tulenevast uuest suutlikkusest võiksid kasu saada ka muud kasutusjuhud, nagu erakorralise tervise seire ja kiirabiautodes või pidev terviseseire ja tugi väljaspool tervishoiuasutusi. Viimasel ajal on COVID-19 kriis näidanud ka seda, kui oluline on kiire ühenduse olemasolu peamiste avalike teenuste osutamiseks vahemaa tagant.

Lisaks näitas 5G avaliku ja erasektori partnerlus 5G katseprojektides 5G suurt potentsiaali paljudes sektorites.

CSA koondab kõik need aspektid ning toimib ühtse kontaktpunktina 5G kasutuselevõtuks ja kasutuselevõtuks Euroopas.