Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for tenders | Publikacja

Sieć 5G na rzecz inteligentnych społeczności – platforma działań na rzecz koordynacji i wsparcia

Komisja ogłasza zaproszenie do składania ofert na utworzenie platformy internetowej ds. koordynacji i wsparcia (CSA), aby pomóc zainteresowanym stronom w tworzeniu ich projektów 5G dla inteligentnych społeczności (w ramach programu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe). Działanie 5G na rzecz inteligentnych społeczności przyczyni się do wdrożenia systemów opartych na sieci 5G, które wspierają lepsze usługi dla obywateli w całej UE.

slide with a graphic showing 5G applications and text CEF digital call for tenders 5G for smart communities opening date of the call 21 June 2022 deadline date 24 August 2022

European Commission

Komisja ogłasza zaproszenie do składania ofert na utworzenie działania koordynacyjnego i wspierającego (CSA) zapewniającego pomoc i platformę internetową dla dostawców i podmiotów udostępniających sieć 5G. Termin składania ofert upływa w środę 24 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Platforma będzie zachęcać zainteresowane strony do korzystania z sieci 5G w celu świadczenia obywatelom nowych, wydajniejszych i odpornych usług. Potencjalni użytkownicy będą mogli dzielić się najlepszymi praktykami i pisać na temat doświadczeń zdobytych w związku z projektami zaproszeń do składania wniosków i ich realizacją. W tym kontekście rolą platformy CSA będzie:

gromadzenie najlepszych praktyk z bieżących i przyszłych projektów

ułatwienie projektowania przypadków użycia i projektów wdrożeniowych opartych na sieci 5G;

zachęcanie do synergii między zainteresowanymi stronami w wielu sektorach jako potencjalnymi wnioskodawcami w przyszłych zaproszeniach do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe i w innych programach finansowania.

W tym kontekście program prac w dziedzinie cyfryzacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zawiera w orientacyjnym harmonogramie drugie zaproszenie do składania wniosków w tym roku (2022 r.), ale drugie zaproszenia zostaną oficjalnie ogłoszone w późniejszym terminie.

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert należy składać na piśmie za pośrednictwem strony internetowej TED eTendering w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, klikając na „Utwórz pytanie”. Dla Państwa informacji: rejestracja w serwisie TED eTendering jest wymagana, aby móc tworzyć i składać pytanie.

 

Kontekst – korzyści płynące z sieci 5G dla inteligentnych społeczności

Dostęp do szybkiej i niezawodnej łączności 5G ma ogromny potencjał, aby pomóc europejskim regionom, miastom i społecznościom lokalnym w transformacji cyfrowej, modernizacji konkretnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, oraz we wprowadzaniu innowacji w podstawowych usługach publicznych.

Na przykład w opracowanym przez Komisję Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej uznano łączność za kluczowy element wysokowydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, na przykład z możliwością udziału uczniów w zajęciach z obszarów oddalonych, co jest możliwe dzięki technologiom rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Podobnie niedawne badania wykazały, że ośrodki opieki zdrowotnej potrzebują sieci o dużej szerokości pasma, aby umożliwić elektroniczną dokumentację medyczną, na przykład zindywidualizowaną poradą medyczną i leczeniem w czasie rzeczywistym. Inne przypadki użycia, takie jak monitorowanie stanu zagrożenia zdrowia i opieka zdrowotna w karetkach pogotowia ratunkowego lub stałe monitorowanie zdrowia i wsparcie poza placówkami opieki zdrowotnej, mogłyby również skorzystać z nowych zdolności wynikających z łączności 5G. W ostatnim czasie kryzys związany z COVID-19 pokazał również, jak ważne jest zapewnienie szybkiej łączności dla świadczenia kluczowych usług publicznych na odległość.

Ponadto partnerstwo publiczno-prywatne 5G wykazało w ramach projektów pilotażowych dotyczących sieci 5G wysoki potencjał sieci 5G w wielu sektorach.

CSA połączy wszystkie te aspekty i będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie wdrażania i wdrażania sieci 5G w Europie.