Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Európske filmové fórum: Pripravenosť na renesanciu priemyslu 2.0

Filmové festivaly Čiernej noci v Tallinne boli hostiteľmi EFRH programu Kreatívna Európa MEDIA.

Súčasťou tohto programu boli diskusie, prípadové štúdie a prezentácie zamerané na najnaliehavejšie témy európskeho filmového, televízneho a obsahového priemyslu. Široká škála rečníkov diskutovala o finančných aspektoch, ako je speňažiteľnosť a udržateľnosť festivalov a hybridných podujatí, ale aj o technologických otázkach, ako je využívanie umelej inteligencie a virtuálnej výroby.

Teraz si môžete správu stiahnuť a reprezentovať reláciu: