Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Europeiska filmforumet: Beredskap för industrirenässans 2.0

Filmfestivaler i Tallinn Black Nights stod värd för Kreativa Europa Medias EFF.

Detta program omfattade debatter, fallstudier och presentationer med fokus på de mest angelägna ämnena för europeisk film, tv och innehållsindustri. Ett brett spektrum av talare diskuterade finansiella aspekter såsom monetariserbarhet och hållbarhet för festivaler och hybridevenemang, men också tekniska frågor som användning av artificiell intelligens och virtuell produktion.

Du kan nu ladda ner rapporten och återge sessionen: