Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Europejskie Forum Filmowe: Gotowość do odrodzenia przemysłu 2.0

Festiwale filmowe w Tallinie Black Nights były gospodarzem Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Program tej edycji obejmował debaty, studia przypadków i pokazy poświęcone najpilniejszym tematom dla europejskiego przemysłu filmowego, telewizyjnego i twórczego. Wielu prelegentów rozmawiało o aspektach finansowych, takich jak możliwość monetyzacji i zrównoważony charakter festiwali i wydarzeń hybrydowych, ale także o kwestiach technologicznych, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji i produkcji wirtualnej.

Teraz można pobrać sprawozdanie i odtworzyć sesję: