Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia odporúča vykonať posúdenie rizika v štyroch kritických technologických oblastiach: pokročilé polovodiče, umelá inteligencia, kvantové technológie, biotechnológie

Komisia prijala odporúčanie týkajúce sa kritických technologických oblastí pre hospodársku bezpečnosť EÚ na účely ďalšieho posúdenia rizík s členskými štátmi.

graphic showing a circuit board and a cpu

iStock photo Getty images plus

Toto odporúčanie vychádza zo spoločného oznámenia o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti, v ktorom sa zaviedol komplexný strategický prístup k hospodárskej bezpečnosti v EÚ.

Toto odporúčanie sa týka posúdenia jedného zo štyroch druhov rizík v rámci tohto komplexného prístupu, konkrétne technologického rizika a úniku technológií. Posúdenie rizika bude mať objektívny charakter a v tejto fáze nie je možné očakávať jeho výsledky ani žiadne následné opatrenia. V odporúčaní Komisia predkladá zoznam desiatich kritických technologických oblastí.

Tlačová správa v plnom znení