Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja zaleca przeprowadzenie ocen ryzyka w czterech kluczowych obszarach technologii: zaawansowane półprzewodniki, sztuczna inteligencja, kwantowe, biotechnologie

Komisja przyjęła zalecenie w sprawie obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE, w celu dalszej oceny ryzyka z państwami członkowskimi.

graphic showing a circuit board and a cpu

iStock photo Getty images plus

Niniejsze zalecenie wynika ze wspólnego komunikatu w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego, w którym wprowadzono kompleksowe podejście strategiczne do bezpieczeństwa gospodarczego w UE.

Niniejsze zalecenie odnosi się do oceny jednego z czterech rodzajów ryzyka w ramach tego kompleksowego podejścia, a mianowicie ryzyka technologicznego i wycieku technologii. Ocena ryzyka będzie miała obiektywny charakter i na tym etapie nie można przewidzieć ani jej wyników, ani żadnych działań następczych. W zaleceniu Komisja przedstawia wykaz dziesięciu obszarów technologii krytycznych.

Pełny tekst komunikatu prasowego