Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisár Breton sa zúčastňuje na digitálnom zhromaždení 2022 s cieľom mobilizovať digitálnu podporu pre Ukrajinu

Zajtra sa komisár pre vnútorný trh Thierry Breton zúčastní online na výročnom zhromaždení o digitalizácii, ktoré bude príležitosťou na diskusiu a výmenu názorov medzi expertmi, zástupcami administratívy a priemyslu, výskumnými pracovníkmi a inými zainteresovanými stranami v oblasti digitálnej politiky.

banner of the Digital Assembly event

French Presidency of the Council of the European Union

Podujatie otvorí hlavný prejav o novom technologickom vývoji a súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Neskôr popoludní komisár spolu s ukrajinským ministrom pre digitálnu transformáciu Mychalom Fedorovom vystúpi na podujatí na vysokej úrovni s cieľom mobilizovať finančnú podporu a dary potrebného vybavenia pre ukrajinský digitálny sektor. 

Zhromaždenie pre digitálnu agendu 2022 je podujatie na vysokej úrovni, ktoré spoluorganizuje Komisia a francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie a ktoré sa uskutoční 21. a 22. júna v Toulouse (Francúzsko). Okrem podpory Ukrajiny budú témy diskusie zahŕňať budúcnosť internetu, európsky digitálny hodnotový reťazec, klimatickú transformáciu, ochranu maloletých online, ako aj digitálne zručnosti.

Podrobnejšie informácie o celom programe, registráciách a priamom prenose