Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Dezinformácie o koronavíruse: program monitorovania rozšírených platforiem so zameraním na vakcíny

Komisia uverejnila súbor správ o ďalších opatreniach, ktoré prijali signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií na boj proti dezinformáciám o koronavíruse. Ukazujú, že platformy zlepšili viditeľnosť hodnoverného obsahu, pričom milióny používateľov boli nasmerované na špecializované informačné zdroje.

vyvolanie mylnej predstavy o falošných správach

Do svojich služieb zahrnuli aj politiky na odstránenie dezinformácií o očkovacích látkach, najmä blokovanie státisícov účtov, ponúk a príspevkov inzerentov týkajúcich sa koronavírusu a dezinformácií súvisiacich s vakcínami, a zintenzívnili svoju prácu s overovateľmi faktov s cieľom zvýšiť význam overeného obsahu o očkovaní. Táto séria správ označuje koniec počiatočného šesťmesačného vykazovaného obdobia. Vzhľadom na význam týchto správ v súčasnej epidemiologickej situácii bude program pokračovať aj nasledujúcich 6 mesiacov. Komisia takisto požiadala online platformy, aby poskytli viac údajov o vývoji šírenia dezinformácií počas krízy spôsobenej koronavírusom a o podrobnom vplyve ich opatrení na úrovni krajín EÚ. 

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosťVěra Jourová v tejto súvislosti uviedla:

Pandémia sa stala živnou pôdou pre falošné tvrdenia a konšpiračné teórie a platformy sú dôležitým zosilňovačom tohto typu správ. Musíme pokračovať v spolupráci s cieľom zlepšiť náš boj proti dezinformáciám, ale online platformy potrebujeme väčšiu transparentnosť a väčšie úsilie. Rozšírenie monitorovacieho programu je cenným ponaučením v našej práci na prepracovaní Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Komisár pre vnútorný trhThierry Breton v tejto súvislosti uviedol:

Pandémia COVID-19 poukázala na spoločenskú úlohu platforiem, ktorá je spojená so zodpovedajúcimi povinnosťami. Je potrebné podniknúť podstatné kroky, aby sa zabránilo tomu, že dezinformácie budú brzdiť spoločné úsilie všetkých krajín EÚ v oblasti očkovania. Platformy sa musia stať transparentnejšími, a to aj pokiaľ ide o účinnosť prijatých opatrení.

Tento mesačný program podávania správ bol vytvorený v rámci spoločného oznámenia z 10. júna 2020 s cieľom zabezpečiť zodpovednosť voči verejnosti za úsilie platforiem a príslušných priemyselných združení obmedziť dezinformácie na internete súvisiace s koronavírusom. Dnešné správy sa zameriavajú na opatrenia, ktoré v decembri 2020 prijali Facebook, Google, Microsoft, Twitter a TikTok.