Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Írsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Írsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Írskej republiky

Publikácie 2022

Grafický prehľad Írska v DESI s hodnotením 5 a 62,7

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017 

Správa EDPR kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Írska podľa EDPR: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (GA)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Írsko sa umiestnilo na 8. mieste v DESI 2017. Írsko je veľmi vysoko, pokiaľ ide o integráciu digitálnych technológií zo strany podnikov, najmä preto, že mnohé MSP prijali elektronický obchod. Používatelia internetu čoraz viac využívajú vysokorýchlostné infraštruktúry a tiež dobre využívajú online verejné služby. Hlavnou výzvou Írska je vybaviť viac ako polovicu obyvateľstva aspoň základnými digitálnymi zručnosťami.

Profil delegácie DESI v Írsku: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (GA)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); súhrn pdf (VZ)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj