Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Objava

Podatkovna zbirka EU za javno domeno in odprta licencirana dela

To je razpis za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva EU za ukrepe na področju avtorskih pravic s proračunom v višini 700 milijonov EUR. Namen tega pilotnega projekta je oceniti izvedljivost in morebitne koristi vzpostavitve javno dostopne zbirke EU in odprtih licenčnih del ter razviti prototip.

EU Repository of public domain and open licensed works

© Oleksandr Hruts GettyImages

  • Otvoritev: 12. marec 2024
  • Zaključek: Maj 2024
  • Proračun: 700k
  • Predvideno trajanje pilotnega projekta: 18 mesecev 

Namen repozitorija je zagotoviti centralizirano platformo za dostop do širokega nabora javnih del in odprto licenciranih del. To bi povečalo možnosti za ponovno uporabo in razširjanje teh del v spletnem okolju.

Repozitorij ima lahko več primerov uporabe.

Repozitorij bi lahko na primer prispeval k podpori izvajanja direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (Direktiva (EU) 2019/790), zlasti v zvezi z določbami o uporabi zaščitenih vsebin s strani ponudnikov storitev deljenja vsebin na spletu. V skladu s členom 17 morajo ti ponudniki zagotoviti, da vsebina ni blokirana, če ne krši avtorskih in sorodnih pravic. Take zakonite uporabe vključujejo uporabo vsebin, ki niso zajete z avtorskimi pravicami, kot so dela v javni domeni, in avtorsko zaščitene vsebine, pri katerih je imetnik pravic dal dovoljenje za uporabo del na podlagi odprte licence, pod pogojem, da so v njej izpolnjeni pogoji.

Poleg tega ima lahko javno dostopno in odprto licenčno gradivo ključno vlogo pri spodbujanju usposabljanja in razvoja umetne inteligence. Repozitorij teh del bi zagotovil dragocen vir, ki bi ga raziskovalci in razvijalci lahko uporabili za usposabljanje modelov umetne inteligence.

V okviru pilotnega projekta bi bilo treba oceniti izvedljivost zagotavljanja odložišča „vse na enem mestu“ za javno dostopna in javno licencirana dela, kar bi lahko povečalo pravno varnost glede uporabe takih del.

Pilotni projekt bi moral v okviru analize izvedljivosti oceniti posebne operativne ali tehnične izzive vzpostavitve repozitorija. Oceniti bi morala interes zainteresiranih strani za zagotavljanje informacij v zvezi z javno dostopnimi deli ali deli z odprtim dovoljenjem in/ali za uporabo repozitorija ter z oceno izvedljivosti izvajanja zgoraj navedenih primerov uporabe.

Cilj projekta je razviti varno in robustno vseevropsko odlagališče prototipov.

Razpis za zbiranje predlogov, prijavni obrazci in vsi ustrezni dokumenti so na voljo spodaj.

Komisija bo izbrala en predlog. Rok za oddajo prijav je 15. maj 2024. Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev naj bi bili podpisani v četrtem četrtletju leta 2024, da bi se projekti začeli izvajati pred decembrom 2024.  V delovnem programu je predviden najvišji skupni prispevek v višini 700,000 EUR. Sofinanciranje EU je omejeno na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % skupnih stroškov ukrepa. Predvideno trajanje pilotnega projekta je 18 mesecev.

Osnovne informacije

Razpis se objavi v skladu s Sklepom Komisije C/2023/1699, sprejetim 17. marca 2023, o financiranju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju „komunikacijskih omrežij, vsebine in tehnologije“ ter sprejetju delovnega programa za leto 2023. Razpis zajema naslednjo temo/ukrep:  „Javno odložišče javnih domen EU in javno licencirana dela“.

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT).

Več informacij 

  • Vprašanja lahko pošljete na CNECT-I2@ec.europa.eu do 15. maja 2024. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni anonimno na tej strani.
  • Za spletno stran o avtorskih pravicah glej https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation .
  • Če berete v drugem jeziku, si oglejte angleški izvirnik za razpisne dokumente.

Datoteke za prenos

1 Call for proposals
Prenesi 
2a Grant application forms Part A
Prenesi 
2b Grant application forms Part B
Prenesi 
3 Estimated budget form (annex 2 to Model Grant Agreement)
Prenesi 
4 Financial capacity check table
Prenesi 
5a Model Declaration of honour (Beneficiaries)
Prenesi 
5b Model Declaration of honour (Affiliated entities)
Prenesi 
6 Model Grant Agreement
Prenesi 
7 Model Grant Agreement Annex 2a
Prenesi 
8 Model Grant Agreement Annex 5
Prenesi 
9 Bank Account form
Prenesi 
10a Legal Entity form (public)
Prenesi 
10b Legal Entity form (private)
Prenesi 
11 Privacy statement for Legal Entity and Bank Account Validation
Prenesi 
12 FAQs
Prenesi