Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicație

Repertoriul UE al domeniului public și al lucrărilor cu licență deschisă

Aceasta este o cerere de propuneri pentru subvenții UE pentru acțiuni în domeniul drepturilor de autor, cu un buget de 700 de mii EUR. Scopul acestui proiect-pilot este de a evalua fezabilitatea și posibilele beneficii ale înființării unui registru al UE de domenii publice și de lucrări cu licență deschisă și de a dezvolta un prototip.

EU Repository of public domain and open licensed works

© Oleksandr Hruts GettyImages

  • Deschidere: 12 martie 2024
  • Închidere: 15 mai 2024
  • Buget: 700k
  • Durata preconizată a proiectului-pilot: 18 luni 

Depozitul își propune să ofere o platformă centralizată pentru accesarea unei game largi de domenii publice și lucrări cu licență deschisă. Acest lucru ar spori oportunitățile de reutilizare și diseminare a acestor opere în mediul online.

Depozitul poate avea mai multe cazuri de utilizare.

De exemplu, registrul ar putea contribui la sprijinirea punerii în aplicare a Directivei privind drepturile de autor pe piața unică digitală [Directiva (UE) 2019/790), în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii online de partajare de conținut. În temeiul articolului 17, acești furnizori trebuie să se asigure că conținutul nu este blocat în cazul în care nu încalcă drepturile de autor și drepturile conexe. Astfel de utilizări legitime includ utilizările de conținut care nu este acoperit de drepturi de autor, cum ar fi operele din domeniul public, precum și conținutul protejat prin drepturi de autor, în cazul în care titularul drepturilor de autor a acordat permisiunea de a utiliza operele în baza unei licențe deschise, cu condiția respectării condițiilor respective.

În plus, domeniul public și materialele cu licență deschisă pot juca un rol esențial în promovarea formării și dezvoltării IA. Un depozit al acestor lucrări ar oferi o resursă valoroasă pe care cercetătorii și dezvoltatorii ar putea să o utilizeze pentru a instrui modelele de IA.

Proiectul-pilot ar trebui să evalueze fezabilitatea de a pune la dispoziție un ghișeu unic pentru domeniul public și lucrări cu licență deschisă, care ar putea spori securitatea juridică cu privire la utilizarea unor astfel de lucrări.

Ca parte a analizei de fezabilitate, proiectul-pilot ar trebui să evalueze provocările operaționale sau tehnice specifice legate de crearea registrului. Acesta ar trebui să evalueze interesele părților interesate de a furniza informații în legătură cu domeniul public sau operele care fac obiectul unei licențe deschise și/sau de a utiliza registrul, precum și prin evaluarea fezabilității punerii în aplicare a cazurilor de utilizare menționate mai sus.

Proiectul urmărește să dezvolte un depozit paneuropean de prototipuri securizat și robust.

Cererea de propuneri, formularele de candidatură și toate documentele relevante sunt disponibile mai jos.

Comisia va selecta o propunere. Termenul de depunere a candidaturilor este 15 mai 2024. Se preconizează că acordurile de grant vor fi semnate în al patrulea trimestru al anului 2024, pentru ca proiectele să înceapă să se deruleze cel mai devreme din decembrie 2024.  Programul de lucru prevede o contribuție totală maximă de 700,000 EUR. Cofinanțarea UE este limitată la o rată maximă de cofinanțare de 80 % din costurile totale ale acțiunii. Durata preconizată a proiectului-pilot este de 18 luni.

Informații generale

Cererea de propuneri este lansată în conformitate cu Decizia C/2023/1699 a Comisiei adoptată la 17.3.2023 privind finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul „Rețelelor de comunicare, conținutului și tehnologiei” și cu adoptarea programului de lucru pentru 2023. Cererea de propuneri acoperă următorul subiect/acțiune:  „EU Public repository of Public Domain and openly license works” (Registrul public al domeniului public și operele cu licență deschisă).

Comisia Europeană, Direcția Generală Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT).

Informații suplimentare 

Descărcări

1 Call for proposals
Descărcați 
2a Grant application forms Part A
Descărcați 
2b Grant application forms Part B
Descărcați 
3 Estimated budget form (annex 2 to Model Grant Agreement)
Descărcați 
4 Financial capacity check table
Descărcați 
5a Model Declaration of honour (Beneficiaries)
Descărcați 
5b Model Declaration of honour (Affiliated entities)
Descărcați 
6 Model Grant Agreement
Descărcați 
7 Model Grant Agreement Annex 2a
Descărcați 
8 Model Grant Agreement Annex 5
Descărcați 
9 Bank Account form
Descărcați 
10a Legal Entity form (public)
Descărcați 
10b Legal Entity form (private)
Descărcați 
11 Privacy statement for Legal Entity and Bank Account Validation
Descărcați