Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Ir-Repożitorju tal-UE ta’ dominju pubbliku u xogħlijiet liċenzjati miftuħa

Din hija sejħa għal proposti għal għotja ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur, b’baġit ta’ EUR 700k. l-għan ta’ dan il-proġett pilota huwa li jivvaluta l-fattibbiltà u l-benefiċċji possibbli tat-twaqqif ta’ repożitorju tal-UE ta’ xogħlijiet ta’ dominju pubbliku u xogħlijiet liċenzjati miftuħa u jiżviluppa prototip.

EU Repository of public domain and open licensed works

© Oleksandr Hruts GettyImages

  • Ftuħ: 12 ta’ Marzu 2024
  • Għeluq: 15 ta’ Mejju 2024
  • Baġit: 700k
  • Tul ta’ żmien mistenni tal-proġett pilota: 18-il xahar 

Ir-repożitorju għandu l-għan li jipprovdi pjattaforma ċentralizzata għall-aċċess ta’ firxa wiesgħa ta’ xogħlijiet ta’ dominju pubbliku u liċenzjati b’mod miftuħ. Dan iżid l-opportunitajiet għall-użu mill-ġdid u t-tixrid ta’ dawn ix-xogħlijiet fl-ambjent online.

Ir-repożitorju jista’ jkollu diversi każijiet ta’ użu.

Pereżempju, ir-repożitorju jista’ jikkontribwixxi biex jappoġġa l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali (id-Direttiva (UE) 2019/790), b’mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-użu ta’ kontenut protett mill-fornituri tas-servizzi tal-kondiviżjoni tal-kontenut online. Skont l-Artikolu 17, dawn il-fornituri għandhom jiżguraw li l-kontenut ma jkunx imblukkat meta ma jiksirx id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati. Tali użi leġittimi jinkludu l-użi ta’ kontenut mhux kopert mid-drittijiet tal-awtur bħal xogħlijiet fid-dominju pubbliku, kif ukoll kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur fejn id-detentur tad-drittijiet ikun ta permess għall-użu tax-xogħlijiet taħt liċenzja miftuħa, sakemm il-kundizzjonijiet fihom jiġu rispettati.

Barra minn hekk, id-dominju pubbliku u l-materjal liċenzjat miftuħ jista’ jkollhom rwol kruċjali fl-avvanz tat-taħriġ u l-iżvilupp tal-IA. Repożitorju ta’ dawn ix-xogħlijiet jipprovdi riżorsa prezzjuża li r-riċerkaturi u l-iżviluppaturi jistgħu jużaw biex iħarrġu l-mudelli tal-IA.

Il-proġett pilota għandu jivvaluta l-fattibbiltà li jipprovdi repożitorju ta’ punt uniku ta’ servizz għal xogħlijiet ta’ dominju pubbliku u liċenzjati b’mod miftuħ li jista’ jtejjeb iċ-ċertezza legali dwar l-użu ta’ tali xogħlijiet.

Bħala parti mill-analiżi tal-fattibbiltà, il-proġett pilota għandu jivvaluta l-isfidi operazzjonali jew tekniċi speċifiċi tal-istabbiliment tar-repożitorju. Jenħtieġ li tivvaluta l-interessi tal-partijiet ikkonċernati li jipprovdu informazzjoni fir-rigward ta’ xogħlijiet ta’ dominju pubbliku jew liċenzjati b’mod miftuħ u/jew li jużaw ir-repożitorju, u billi jivvalutaw il-fattibbiltà tal-implimentazzjoni tal-każijiet ta’ użu msemmija hawn fuq.

Il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa repożitorju ta’ prototip pan-Ewropew sigur u robust.

Is-sejħa għall-proposti, il-formoli tal-applikazzjoni u d-dokumenti rilevanti kollha huma disponibbli hawn taħt.

Il-Kummissjoni se tagħżel proposta waħda. l-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija l-15 ta’ Mejju 2024. Il-ftehimiet ta’ għotja huma mistennija li jiġu ffirmati fir-raba’ trimestru tal-2024, biex il-proġetti jibdew mhux qabel Diċembru 2024.  Il-programm ta’ ħidma jipprevedi kontribuzzjoni totali massima ta’ EUR 700.000. Il-kofinanzjament tal-UE huwa limitat għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż totali tal-azzjoni. It-tul ta’ żmien mistenni tal-proġett pilota huwa ta’ 18-il xahar.

Informazzjoni ta’ sfond

Is-sejħa titnieda f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C/2023/1699 adottata fis-17/03/2023 dwar il-finanzjament ta’ proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji fil-qasam tan-“Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija” u l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma għall-2023. Is-sejħa tkopri s- suġġett/l-azzjoni li ġej:  “Repożitorju Pubbliku tal-UE tad-Dominju Pubbliku u xogħlijiet liċenzjati b’mod miftuħ”.

Huwa mill- Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għan- Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CONNECT).

Aktar informazzjoni 

Downloads

1 Call for proposals
Iddawnlowdja 
2a Grant application forms Part A
Iddawnlowdja 
2b Grant application forms Part B
Iddawnlowdja 
3 Estimated budget form (annex 2 to Model Grant Agreement)
Iddawnlowdja 
4 Financial capacity check table
Iddawnlowdja 
5a Model Declaration of honour (Beneficiaries)
Iddawnlowdja 
5b Model Declaration of honour (Affiliated entities)
Iddawnlowdja 
6 Model Grant Agreement
Iddawnlowdja 
7 Model Grant Agreement Annex 2a
Iddawnlowdja 
8 Model Grant Agreement Annex 5
Iddawnlowdja 
9 Bank Account form
Iddawnlowdja 
10a Legal Entity form (public)
Iddawnlowdja 
10b Legal Entity form (private)
Iddawnlowdja 
11 Privacy statement for Legal Entity and Bank Account Validation
Iddawnlowdja