Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Objava

Večletni delovni program za obdobje 2021–2023 – Instrument za povezovanje Evrope – digitalno

Večletni sklep o financiranju, ki predstavlja večletni delovni program za izvajanje Instrumenta za povezovanje Evrope – digitalni sektor za obdobje 2021–2023, je bil sprejet 16. decembra 2021. Sprememba tega prvega večletnega delovnega programa je bila sprejeta 19. aprila 2023.

Cilj digitalnega dela Instrumenta za povezovanje Evrope – IPE Digitalno je prispevati k razvoju projektov skupnega interesa v zvezi z uvajanjem varne, zanesljive in trajnostne visokozmogljive infrastrukture, vključno z gigabitnimi omrežji in omrežji 5G. IPE Digitalno bo prispeval tudi k večji zmogljivosti in odpornosti digitalnih hrbteničnih infrastruktur na vseh ozemljih EU ter k digitalizaciji prometnih in energetskih omrežij.

Datoteke za prenos

ANNEX to the Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Prenesi 
Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Prenesi 
Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility - Digital (.pdf)
Prenesi