Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Публикация

Многогодишна работна програма за периода 2021—2023 г. — Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии

Многогодишното решение за финансиране, представляващо многогодишната работна програма за изпълнението на Механизма за свързване на Европа — Цифров сектор за периода 2021—2023 г., беше прието на 16 декември 2021 г. На 19 април 2023 г. беше прието изменение на тази първа многогодишна работна програма.

Целта на цифровата част на Механизма за свързване на Европа — МСЕ — Цифрови технологии, е да допринесе за разработването на проекти от общ интерес (ПОИ), свързани с разгръщането на безопасна, сигурна и устойчива високоефективна инфраструктура, включително гигабитови и 5G мрежи. МСЕ — Цифрови технологии също така ще допринесе за повишаване на капацитета и устойчивостта на цифровите опорни инфраструктури във всички територии на ЕС, както и за цифровизацията на транспортните и енергийните мрежи.

Документи за изтегляне

ANNEX to the Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Изтегляне 
Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Изтегляне 
Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility - Digital (.pdf)
Изтегляне