Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Huvudpunkter – Rapport om det digitala decenniet 2023

Detta dokument kompletterar lägesrapporten om det digitala decenniet och omfattar de fyra områden som i meddelandet om den digitala kompassen pekas ut som avgörande för unionens digitala omställning (huvudpunkter).

Cardinal points - Digital Decade report 2023

De fyra huvudpunkterna är följande: 

  • Digitala färdigheter
  • Digitala infrastrukturer  
  • Digitalisering av företag  
  • Digitalisering av offentliga tjänster  

I detta dokument förklaras deras betydelse och beskrivs situationen i EU för var och en av dem.  

huvudpunkterna

Dokument

Digital Decade Cardinal Points
Hämta