Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Att forma EU:s digitala framtid

EU-kommissionen lägger fram nya initiativ som banar väg för omvandlingen av konnektivitetsbranschen i EU

Gigabit connectivity for all
fix-empty

I dag har EU-kommissionen lagt fram en rad åtgärder som ska ge alla enskilda och företag i hela EU gigabittäckning senast 2030, i enlighet med målen för Europas digitala decennium, och som ska göra det möjligt att omvandla konnektivitetsbranschen i EU.