Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Att forma EU:s digitala framtid

Kursen stakas ut för nästa år

I sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september 2023 beskrev kommissionens ordförande Ursula von der Leyen EU:s viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året, med utgångspunkt i de gångna årens framgångar och resultat.