Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Knjižnica

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (3210)


POLICY AND LEGISLATION |
Rekommendation om gigabitkonnektivitet

Detta är ett utkast till rekommendation om regleringsfrämjande av gigabitkonnektivitet, tillsammans med åtföljande dokument.

POLICY AND LEGISLATION |
Riktlinjer för mediekompetens

Detta dokument fungerar som en uppsättning riktlinjer för medlemsstaternas rapportering om och utbyte av bästa praxis inom mediekunskap.