Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finansiering

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (603)

Highlight


CALL FOR TENDERS |
Tågsätt som automatiskt anpassar sig till spår med varierande bredd

ADIF, det spanska nationella järnvägsbolaget, uppmanar intresserade leverantörer att lämna anbud till sin nya förkommersiella upphandling som syftar till att utveckla och testa innovativa tågsätt som automatiskt kan anpassas till tågspår med varierande bredd.

CALL FOR PROPOSALS |
Mediernas representation och inkludering för flyktingar och migranter

Mediernas (åter) presentation och synlighet för utsatta grupper som migranter och flyktingar är fortfarande marginella i de vanliga sociala medierna i Europa och med särskild hänsyn till situationen i Ukraina. Målet är fortfarande att hitta sätt att främja inkluderande sociala medier i Europa och att hjälpa dessa grupper att skapa egna budskap om flyktingars och migranters plats och roll i europeiska samhällen och samhällen.