Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tillgänglighetsdeklaration

Detta uttalande gäller innehåll som publiceras på webbplatsen ”Digital Strategy” under webbadressen digital-strategy.ec.europa.eu.

  tangentbord med ikonen för tillgänglighet

© GOCMEN - iStock Getty Images Plus

Det gäller inte annat innehåll eller webbplatser som publiceras på domänen europa.eu eller underdomäner. Dessa webbplatser och deras innehåll kommer att ha sina egna specifika tillgänglighetsdeklarationer.

Webbplatsen förvaltas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Den är utformad för att användas av så många människor som möjligt, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Du bör kunna:

 • bläddra på webbplatsen och läsa eller ladda ner dess innehåll i formatet HTML eller dokument som PDF-filer och MS Office-dokument;
 • visa bilder, titta på och lyssna på videor;
 • manipulera interaktiva kartor;
 • prenumerera på nyhetsbrev eller tematiska meddelanden.
 • dela innehållet på webbplatsen på sociala nätverk eller via e-post;
 • tillgång till tematiska konton för sociala nätverk.
 • kontakta kommissionen för alla typer av undersökningar.

Denna webbplats är utformad för att uppfylla den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v2.1.2 (.pdf). Detta följer noga nivå ”AA” i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Efterlevnadsstatus

Denna webbplats är delvis förenlig med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, överensstämmelsenivå ”AA”. Se ”Non-tillgängligt innehåll” för mer information.

Webbplatsen testades senast den 29/04/2022.

Utarbetande av detta uttalande

Detta uttalande utarbetades av en certifieringstredje part (se artikel 3.1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523).

Nästa översyn är planerad till juni 2023.

Feedback

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten till webbplatsen för den digitala strategin. Vänligen meddela oss om du stöter på hinder för tillgänglighet:

Vi försöker svara på feedback inom 15 arbetsdagar.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälpmedel

Webbplatsen ”Digital Strategy” är utformad för att vara kompatibel med standardhjälpteknik.

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten till webbplatsen ”Digital Strategy” bygger på följande tekniker för att fungera med den särskilda kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller plugins installerade på din dator:

 • HTML
 • HOTELL NÄRA WAI-ARIA
 • SVENSKA
 • Svenska

Oåtkomligt innehåll

Trots våra ansträngningar för att säkerställa tillgängligheten till webbplatsen ”Digital Strategy”, är vi medvetna om vissa begränsningar, som vi arbetar med att åtgärda.

Nedan följer en beskrivning av kända begränsningar och potentiella lösningar. Vänligen kontakta oss om du stöter på ett problem som inte listas nedan.

Kända begränsningar för webbplatsen ”Digital Strategy”:

 1. Interaktiva kartor är inte tillgängliga för skärmläsare och tangentbordsanvändare, och textalternativ tillhandahålls inte heller. de får inte ha tillräcklig kontrast eller missuppfattning vid zoomning (överlappning) och kan innehålla tangentbordsfälla.
 2. Visst audiovisuellt innehåll kanske inte optimeras, särskilt följande:
  • Vissa bilder kan sakna meningsfull beskrivning, omvänt kan rent dekorativa bilder göras synliga för skärmläsare; titlar som introducerar videor kanske inte alltid är meningsfulla.
  • Vissa bilder kan sakna tillräcklig kontrast;
  • Vissa förinspelade videor kan innehålla textinformation som endast åtföljs av musikaliskt soundtrack, utan att det finns någon berättelse eller textutskrift som åtföljer den.
 3. Vissa PDF-filer kan innehålla felaktiga taggar och felaktig användning av rubriker.
 4. I vissa fall kan fokusindikatorn för en länk vara med otillräcklig kontrast.
 5. I vissa fall kanske tangentbordsnavigering för att välja filter inte fungerar korrekt, kan kollidera med skärmläsarens kommando och kan ge förvirrande information;
 6. Inte alla etiketter på kommandon för skärmläsare översattes; det kan vara förvirrande att byta språk på webbplatsen med hjälp av skärmläsare.
 7. När du använder webbmenyn på mobila enheter kan användare som förlitar sig på hjälpmedel märka avvikelser när du använder tangentbord och när du använder skärmläsare.

Läs mer

Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med...