Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikation

Material för inbjudan att tillhandahålla ”stöd till genomförandet av den europeiska digitala ramen”

Det material som finns tillgängligt omfattar presentationer, planer och information som samlats in från de två webbseminarier som är avsedda för ansökningsomgången. Via länken till inbjudan kommer du också att ha tillgång till avsnittet Vanliga frågor för ytterligare information och förtydliganden.

Dessutom innehåller detta material kontaktuppgifter till medlemsstaterna för att underlätta kontakterna mellan potentiella sökande till ansökningsomgången och medlemsstaterna. 

Som nämnts innehåller den även material från två webbinarier om den ansökningsomgång som ägde rum den 6 april och den 7 juni.

Detta omfattar i detalj

Anföranden:

· LSP-översiktspresentation
· ARF Översikt presentation
· Hadea Presentation

Planritningar:

· DC4EU Pitch
· ICTU Pitch
· IDNow Pitch
· SGM Consulting/QualiSign Pitch
· Thales Pitch

Dokument

LSP Info Day Presentation 07.06
Hämta 
LSP Webinar 06.04_ARF Overview Presentation
Hämta 
LSP Webinar 06.04_Agenda
Hämta 
LSP Webinar 06.04_Call Overview Presentation
Hämta 
LSP Webinar 06.04_DC4EU Pitch Slides
Hämta 
LSP Webinar 06.04_HaDEA Presentation
Hämta 
LSP Webinar 06.04_ICTU Pitch
Hämta 
LSP Webinar 06.04_IDNOW Pitch EC
Hämta 
LSP Webinar 06.04_SGMConsulting_QualiSign Pitch
Hämta 
LSP Webinar 06.04_Thales Pitch
Hämta 
Member State Contact Points for the call to Support to the implementation of the European Digital Identity Framework
Hämta