Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Fiber-till-hem-projekt i Finland med stöd av fonden för bredband för ett sammanlänkat Europa

Fonden för bredband i ett sammanlänkat Europa har inledningsvis investerat 14 miljoner euro i ett nytt FTTH-projekt som drivs av Fibernet i Finland.

Bild av ett nätrack med fiberkablar

Projektet kommer att tillhandahålla fullständigt fiberbredband till 41,000 lokaler inom tre år och nå 6 kommuner i tätorts- och landsbygdssamhällen i Finland.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEBF) kommer inledningsvis att investera omkring 14 miljoner euro i den första fasen av det lovande FTTH-projektet i Finland som drivs av Fibernet, en ny operatör för FTTH i grossistledet. Projektet, CEBF:s nionde investering i Europa och först i Finland, kommer att omfatta utbyggnad av modern FTTH-infrastruktur för att koppla samman tätorts- och landsbygdssamhällen i Finland, i linje med CEBF:s uppdrag att förbättra konnektiviteten för hushåll och företag i hela Europa.

Fibernet planerar att täcka omkring 6 kommuner med sin överföringsinfrastruktur och tillhandahålla fullständigt fiberbredband till 41,000 lokaler inom tre år. Fibernet har ett starkt lokalt ledningsteam och stöd från kommunerna i målområdena. Företaget har dessutom ett partnerskap med Ociusnet-koncernen, en etablerad svenskbaserad professionell tjänst och en nyckelfärdig telekomentreprenör som är specialiserad på planering och byggande av FTTx-nät.

Janne Ahola, verkställande direktör för Fibernet: ”Vi är mycket nöjda med CEBF:s investering i vårt projekt. Vi har redan byggt upp ett stabilt fotavtryck och tack vare vårt samarbete med Cube och Ociusnet har vi nu en stor möjlighet att få fiberbredband till tusentals hushåll i Finland.