Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Slutligt toppmöte om mänskliga hjärnprojekt – Resultat och framtiden för digital hjärnforskning

Vid toppmötet om projektet Human Brain kommer resultaten av flaggskeppsprojektet att lyftas fram.

Image of brain virtualisation

@Marseille_INS

I dag inleds toppmötet om Human Brain Project (HBP) i Marseille den 28–31 mars 2023. Det kommer att vara projektets sista toppmöte när det avslutas i september, vilket markerar 10 år av Europas största digitala hjärnvetenskapsprojekt.  Human Brain Project har varit ett av de största forskningsprojekt som någonsin fått stöd från Europeiska unionen, med mer än 400 miljoner euro i EU-finansiering under det senaste årtiondet.

Toppmötet kommer att vara ett forum för att stimulera tvärvetenskapliga utbyten av hög kvalitet inom en rad olika områden, från neurovetenskap till databehandling, ingenjörsvetenskap, matematik och medicin. Den kommer att lyfta fram resultaten av de insatser som gjorts av över 500 forskare från mer än 150 universitet som arbetar tillsammans i HBP. 

Ett årtionde av framgång

Sedan starten 2013 har HBP fört med sig imponerande vetenskapliga framsteg inom neurovetenskapen. Den har till exempel levererat den mest detaljerade atlasen hittills av den mänskliga hjärnan, bidragit till att mäta medvetandet i sig, avancerade kunskaper om de neurala mekanismer som ligger till grund för visionen och minnet, förbättrad epilepsikirurgi med digitala hjärnmodeller, utvecklat ett hjärnimplantat för att hjälpa blinda människor att se samt utvecklat neuroteknik för att göra maskiner smartare.

HBP har varit en pionjär när det gäller att använda stordata och superdatorer för att simulera komplicerade funktioner i hjärnan, samtidigt som de jämförs med de senaste neurovetenskapliga teorierna. I dag bygger HBP den första digitala tvillingen av den mänskliga hjärnan och har i hög grad bidragit till vår förståelse av hur hjärnan fungerar.

En av de viktigaste resultaten av projektet Human Brain är förmågan att anpassa och individanpassa hjärnmodeller. Modellernas prognosförmåga har gradvis ökat och kan vara till stor nytta för upptäckten av tidiga biomarkörer för sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Forskning om högpresterande datorsystem

Med utgångspunkt i dessa vetenskapliga framsteg har HBP också utvecklat EBRAINS forskningsinfrastruktur. Denna infrastruktur gör högpresterande datorsystem tillgängliga för kompetensforskarvärlden, vilket möjliggör virtuella experiment och därmed möjliggör snabbare genombrott.

Vid toppmötet kommer man också att undersöka framtiden för EBRAINS-infrastrukturen och forskningen om digitala hjärnor, och diskutera en vetenskaplig vision för det kommande årtiondet av digital hjärnforskning, som ska bidra till utarbetandet av ett framväxande europeiskt partnerskap för hjärnhälsa.

Nästa steg

Med utgångspunkt i framgångarna med Human Brain Project samarbetar kommissionen nu med medlemsstaterna om ett bredare initiativ. Framför allt har medlemsstaterna efterlyst mer samarbete och samordning för forskning om hjärnhälsa genom ett strategiskt partnerskap som med säkerhet skulle stärka Europas ställning på den globala hjärnforskningen. Forskning om digital kompetens och kommer att spela en viktig roll inom ramen för ett sådant partnerskap.

Bakgrund:

Human Brain Project (HBP) är ett långsiktigt och storskaligt forskningsinitiativ som banar väg för digital hjärnforskning. Den lanserades 2013 för en period på 10 år. Det är ett av de största forskningsprojekten i Europa och ett av de europeiska flaggskeppsinitiativen för framtida och ny teknik (FET). Det omfattar över 500 forskare och ingenjörer vid över 150 universitet, lärarsjukhus och forskningscentrum i hela Europa. HBP och dess 123 partner samfinansieras av Europeiska kommissionen. Den totala finansieringen, inklusive partnerländernas bidrag, uppgår till 607 miljoner euro, varav 406 miljoner euro kommer från EU-finansiering.

Syftet är att få en djupgående förståelse av den mänskliga hjärnans komplexa struktur och funktion med ett unikt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt i gränssnittet mellan neurovetenskap och teknik. Forskare inom HBP använder mycket avancerade metoder från databehandling, neuroinformatik och artificiell intelligens för att bedriva avancerad hjärnforskning. Den förvärvade kunskapen omsätts i nya tillämpningar inom medicin och tekniska framsteg. Forskare vid HBP tar också upp de sociala och etiska konsekvenserna av hjärnforskning och dess tillämpningar.

I slutfasen, som löper från april 2020 till september 2023, är Human Brain Project inriktat på tre centrala vetenskapliga fokusområden – hjärnnätverk, deras roll i medvetandet och artificiella neurala nätverk – samt på att utvidga den innovativa EBRAINS-infrastrukturen och dess verktyg och tjänster.