Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (10536)


FACTSHEET / INFOGRAPHIC |
Tekniska resultat från handels- och teknikrådet i december 2022

Handels- och teknikrådet fungerar som ett forum där EU och USA kan samordna strategier för att ta itu med viktiga handels- och teknikfrågor och fördjupa det transatlantiska samarbetet på grundval av gemensamma demokratiska värderingar. Vid det tredje ministermötet i handels- och teknikrådet enades EU och USA om ett antal resultat i tekniska frågor.