Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Графеново знаме

Водещата инициатива „Графен“ има за цел да включи графен и пластови материали от академичните лаборатории в европейското общество, да стимулира растежа и да създаде нови работни места.

Какво е графен?

Графенът е материал на въглеродна основа с изключителни физични и технически свойства. Графенът е дебел само един атом; истински двуизмерен материал, който провежда електричеството по-добре от медта. Той е по-здрав от стоманата и има уникални топлинни и оптични свойства.

Откриването на графена поставя началото на нова ера в материалознанието, предизвиквайки откриването на хиляди двуизмерни и пластови материали. Учените ги комбинират като съставки в сандвич, за да произвеждат устройства за различни приложения.

Флагманът на Графен

Водещата инициатива „Графен“ е една от първите две водещи инициативи в областта на бъдещите нововъзникващи технологии (БНТ), стартирана през 2013 г. от ЕС. Тя е една от най-големите научноизследователски инициативи в Европа, обединяваща повече от 170 академични и промишлени партньори от 22 държави, като всички изследват различни аспекти на графена и свързаните с него материали.

Тя обединява над 100 асоциирани членове и 37 партньорски проекта, които носят разнообразни компетенции на консорциума. Освен това Европейската комисия вече финансира създаването на експериментална пилотна линия за графенова електроника, оптоелектроника и сензори с допълнителни 20 милиона евро инвестиции.

Водещата инициатива „Графен“ улеснява сътрудничеството между своите партньори, ускорявайки графика за приемане от страна на индустрията на графеновите технологии. Усилията на проекта обхващат цялата верига на стойността — от производството на материали до компонентите и системната интеграция. Тя има за цел разработването на приложения и продукти в областта на гъвкавата електроника, телекомуникациите, батериите, космическите технологии, медицинските технологии, филтрирането и автомобилостроенето, наред с другото.

Резултатите на водещата инициатива „Графен“ могат да бъдат оценени чрез някои ключови показатели (цифри от средата на 2020 г.):

Един пример за последните забележителни пробиви на Graphene Flagship е стартирането на две системи, които позволяват широкомащабното производство на графен чрез отлагане на химически пари.

Те могат да депозират големи площи графен върху метални фолиа при околни условия и да позволят производството на графен в скалата на вафлите върху изолационни пластини. Тези пробиви ще ускорят разработването на нова графена електроника и ще снижат цената на графеновите филми с два порядъка.

Сътрудничеството между академичните и индустриалните партньори на Graphene Flagship позволи създаването на силициеви батерии с графен с 30 %. Графенът е от ключово значение за решаване на проблемите с подуването на литиево-йонни силициеви батерии, използвани в безжични слушалки, слухови апарати, носими и малки електронни устройства. Заедно с VARTA, Graphene Flagship spin-off BeDimensional допълнително развива тази технология, която ще даде възможност за персонализирани решения за съхранение на енергия.

На международни събития и търговски изложения като Mobile World Congress, ICT, Composites Europe и Medica, наред с други, редовно се представят изключителни резултати от научните изследвания и прототипи на Graphene.

Можете да намерите колекция от резултати в тази брошура Graphene Flagship (външна връзка за изтегляне на PDF) и да откриете всички последни новини на уебсайта на Graphene Flagship.

Как да се присъедините към флагмана на Графен

Приносът към целите и пътната карта на водещата инициатива „Графен“ е възможен чрез партньорския механизъм. Тя е предназначена за научноизследователски проекти, финансирани на национално, транснационално или европейско равнище, и за научноизследователски организации или дружества, които искат да се присъединят към водещата инициатива на Графен и да се възползват от нейната мрежа и видимост.

Подходящи връзки