Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Медийно представителство и приобщаване на бежанците и мигрантите

Медийното представяне/представителство и видимостта на уязвими групи като мигрантите и бежанците продължават да бъдат съвсем слаби в традиционните медии навсякъде в Европа. Тази покана има за цел да подобри видимостта на тези уязвими групи в медиите, като им помогне да използват своите умения и знания, за да допринесат за оформянето на тяхното представяне в медиите. Тя има за цел да даде глас на тези групи и да ги подкрепи в медийното им отразяване, като спомогне за предлагането на нови положителни послания относно миграцията.

Документи за изтегляне

Ares -GAF-grant-application-form- call Migrants and refugees
Изтегляне 
BS & P&L -financial-viability-checktool-with results-
Изтегляне 
CNECT-Model GA-V-August 2019 - multibeneficiaries-en-
Изтегляне 
Call - Media representation and inclusion for refugees and migrants
Изтегляне 
Call TEXT- Media representation refugees and migrants- for publication
Изтегляне 
DOH-declaration-honour-grants-
Изтегляне 
Financialidentification
Изтегляне 
Legalentityprivate
Изтегляне 
Legalentitypublic
Изтегляне 
PrivacyStatement
Изтегляне 
Template Annex III Estimated budget -Multibeneficiary
Изтегляне