Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Хърватия последна държава, която се присъедини към декларацията относно цифровизацията за европейското селско стопанство и селските райони

Хърватия се присъедини към 25 други държави от ЕС, като се ангажира да предприеме действия в подкрепа на успешната цифровизация на селското стопанство и селските райони в Европа

На 30 април Хърватия стана последната държава, която се присъедини към декларацията за трайнотои устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони.

Декларацията, чието начало беше поставено в Деня на цифровите технологии през 2019 г., обединява държавите от ЕС, за да се използва потенциалът на цифровите технологии в хранително-вкусовия сектор и селските райони. Тя има за цел да използва тези технологии, за да помогне за справяне с важни и неотложни икономически, социални, климатични и екологични предизвикателства.

Документи за изтегляне

Croatia: Digitalisation of agriculture (.pdf)
Изтегляне