Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Унгария

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Унгария и местните звена за контакт.

Изпълнителен орган 

Правителствена служба за окръг Пеща

Съдействие на органите на потребителите

Европейски потребителски център Унгария

Пощенски адрес: Iskola utca 13. 1011 Будапеща 

Тел: + 36 06—1-896—77—47

Електронна поща: info@magyarefk.hu и вж. свързания уебсайт

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също