Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Унгария

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Унгария и на местните звена за контакт.

    Знамето на Унгария

Орган по правоприлагането 

Правителствена служба за Pest County

Помощ за органите на потребителите

Европейски потребителски център Унгария

Пощенски адрес: Iskola utca 13. 1011 Будапеща 

На тел. + 36 06—1-896—77—47

Е-мейл: info@magyarefk.hu и вижте свързания уебсайт

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също