Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Druhý informační den o výzvě programu Digitální Evropa ke zřízení sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH)

Akce se zaměřila na vysvětlení otázek spolufinancování a odpovědi na všechny otázky obdržené během první informační dne 18. listopadu a po ní.

Zúčastněné strany byly vyzvány, aby otázky na Sli.do nahrávaly ještě před akcí, a všechny otázky byly zohledněny a vytvořily strukturu akce.

Vezměte prosím na vědomí, že témata, kterými se již zabývala první akce, se neopakovala; z tohoto důvodu se prosím podívejte na záznam první akce a podívejte se na prezentaci (.pdf) ze dne 18. listopadu.

Akce se konala prostřednictvím internetového přenosu dne 14. prosince od 10:00 do 13:00 SEČ.

Prezentace.pdf

Sledujte heslo pro internetové vysílání: EDIH2021