Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Drugi dzień informacyjny na temat zaproszenia do składania wniosków o utworzenie sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych (EDIH) w ramach programu „Cyfrowa Europa”

Tematem wydarzenia było wyjaśnienie kwestii związanych ze współfinansowaniem i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymane w pierwszym dniu informacyjnym 18 listopada i po nim.

Zainteresowane strony zostały poproszone o załadowanie pytań na stronie Sli.do przed wydarzeniem, a wszystkie pytania zostały wzięte pod uwagę i kształtowały strukturę wydarzenia.

Należy zauważyć, że tematy, które były już przedmiotem pierwszego wydarzenia, nie zostały powtórzone; w związku z tym zapraszamy do obejrzenia nagrania pierwszego wydarzenia i zapoznania się z prezentacją (.pdf) z dnia 18 listopada.

Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem transmisji internetowej 14 grudnia w godz. 10.00–13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Prezentacja.pdf

Śledź transmisję hasła: EDIH2021