Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise zahajuje činnost aliancí pro mikroelektroniku a cloudové technologie

Evropská komise nastartovala dvě nové průmyslové aliance: aliance pro procesory a polovodičové technologie a Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud.

Obě nové aliance budou prosazovat novou generaci mikročipů a technologií, pokud jde o průmyslový cloud/edge computing a poskytnou EU kapacity potřebné k posílení jejích kritických digitálních infrastruktur, produktů a služeb. Aliance budou sdružovat podniky, zástupce členských států, akademickou obec, uživatele i výzkumné a technologické organizace.

Kompletní tisková zpráva

Ke stažení

1. Declaration: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Stáhnout 
2. Terms of Reference: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Stáhnout 
3. Declaration: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Stáhnout 
4. Terms of Reference: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Stáhnout