Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията стартира алианси за микроелектроника и облачни технологии

Европейската комисия постави началото на два нови промишлени алианса: алианс за процесори и полупроводникови технологии и Алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления.

Двата нови алианса ще дадат тласък на следващото поколение микрочипове и промишлени технологии за облачни/периферни изчисления и ще осигурят на ЕС необходимия капацитет за укрепване на неговите критични цифрови инфраструктури, продукти и услуги. Алиансите ще обединят предприятия, представители на държавите членки, академични среди, потребители, както и научноизследователски и технологични организации.

Пълен текст на съобщението за печата

Документи за изтегляне

1. Declaration: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Изтегляне 
2. Terms of Reference: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Изтегляне 
3. Declaration: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Изтегляне 
4. Terms of Reference: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Изтегляне