Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropská strategie pro data: Akt o správě dat se stává použitelným

Akt o správě dat vstoupil v platnost dne 24. září 2023. Nařízení vytváří nový evropský způsob správy dat založený na zvyšování důvěry ve sdílení údajů.

map of Europe and 2 arrows  filled with digits

iStock photo Getty images plus

Jeho cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení dat mezi odvětvími a členskými státy ve prospěch společnosti a hospodářství. Akt o správě dat rovněž umožňuje novým zprostředkovatelům dat jednat jako důvěryhodní aktéři v ekonomice založené na datech. Subjekty zapojené do datového altruismu se mohou dobrovolně zaregistrovat jako organizace pro datový altruismus. Tím se zajistí maximální důvěra s minimální administrativní zátěží. Pravidla týkající se datového altruismu pomohou jednotlivcům a společnostem darovat data bezpečným a důvěryhodným způsobem s cílem přispět k širším společenským cílům, jako je boj proti pandemii. Bude rovněž posíleno opakované použití dat veřejného sektoru, která nemohou být zpřístupněna jako otevřená data. Všechny tyto nástroje zvýší toky dat, čímž podpoří rozvoj společných evropských datových prostorů, jako je výroba, kulturní dědictví, zemědělství a zdraví.

Nařízením se rovněž zřizuje Evropský sbor pro datové inovace. Vydá pokyny k rozvoji společných evropských datových prostorů a určí normy a požadavky na interoperabilitu pro meziodvětvové sdílení dat.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla:

Abychom se stali skutečně inovativním kontinentem, potřebujeme spravedlivou ekonomiku založenou na datech. Akt o správě dat pomůže vybudovat důvěru, aby byla veškerá data sdílena v souladu s evropskými hodnotami. Akt je milníkem pro vytvoření bezpečného a důvěryhodného jednotného digitálního trhu.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal:

Dnes je milníkem při budování jednotného evropského trhu s daty. Vzhledem k tomu, že se akt o správě dat stává použitelným, zvyšujeme důvěru ve sdílení dat a vytváření ekonomiky založené na datech, která je inovativní a otevřená za našich podmínek.

Akt o správě dat byl navržen v listopadu 2020. Návrh aktu o datech, druhá významná legislativní iniciativa v rámci evropské strategie pro data, byl přijat v únoru 2022 a dne 28. června 2023 bylo dosaženo politické dohody. Zatímco akt o správě dat vytváří procesy a struktury pro usnadnění sdílení dat, akt o datech objasňuje, kdo může vytvářet hodnotu z dat a za jakých podmínek.

Více informací

Vysvětlení aktu o správě dat

Nařízení o evropské správě dat