Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
News article | Publikace

Příjemci WiFi4EU – Mapy

Od průmyslových oblastí až po venkovské regiony se WiFi4EU dostává do obcí z délky a šířky Evropy. K dispozici jsou nyní mapy příjemců poukázek WiFi4EU ze všech výzev.

mapy wifi4eu

Viz mapa sítí WiFi4EU

 

Po čtyřech úspěšných výzvách k podávání přihlášek je konečně k dispozici mapa obcí, kterým bylo financování v rámci programu WiFi4EU uděleno. Modré tečky, které představují vítězné obce ze všech výzev, jsou rovnoměrně rozloženy po celém kontinentu. Tam všude budou moci občané využívat bezplatné připojení wi-fi.

(Pod celoevropskou mapou WiFi4EU najdete mapy všech 30 zúčastněných zemí.)

Evropě

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Chorvatsko

Kypr

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Maďarsko

Island

Irsko

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Spojené království