Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Beneficjenci WiFi4EU – Mapy

Od obszarów uprzemysłowionych po regiony wiejskie WiFi4EU dociera do gmin z całej Europy. Zachęcamy do zapoznania się z mapami, na których zaznaczono beneficjentów programu WiFi4EU ze wszystkich rund programu.

mapy wifi4eu

Zob. mapa sieci WiFi4EU.

 

Do tej pory odbyły się cztery rundy zaproszeń do składania wniosków. Mapy przedstawiają gminy, które skorzystają z finansowania w ramach programu WiFi4EU. Gminy, którym przyznano finansowanie w ramach wszystkich zaproszeń, oznaczono niebieskimi kropkami. Są one równomiernie rozmieszczone na całym kontynencie. Dzięki temu mieszkańcy różnych zakątków Europy mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu.

(Pod mapą przedstawiającą beneficjentów WiFi4EU w Europie można znaleźć szczegółowe mapy każdego z 30 krajów uczestniczących w programie.)

Europy

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo