Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Бенефициери по WiFi4EU — Карти

От индустриализираните райони до селските райони WiFi4EU достига до общини от дължината и ширината на Европа. Разгледайте картите с бенефициерите по всички покани в рамките на WiFi4EU!

карти на WiFi4EU

Вж. картата на WiFi4EU мрежите

 

След четири успешни покани за представяне на кандидатури е страхотно да се види карта с общините, които ще се възползват от финансирането по схемата WiFi4EU. Сините точки, които указват спечелилите общини по всички покани за представяне на предложения, са разпределени равномерно из целия континент. Така гражданите в цяла Европа имат възможност да се възползват от безплатна безжична връзка там, където живеят.

(Под европейската карта за WiFi4EU можете да намерите националните карти на всичките 30 участващи държави.)

Европа

Австрия

Белгия

България

Хърватия

Кипър

Чехия

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Исландия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединеното кралство