Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Forslag til forordning om "forvaltede sikkerhedstjenester".

Den 18. april 2023 foreslog Kommissionen en målrettet ændring af EU's lov om cybersikkerhed.

Image of blue locks lit up with one lit up red lock among them

@gettyimages

Den foreslåede målrettede ændring har til formål ved hjælp af Kommissionens gennemførelsesretsakter at gøre det muligt at vedtage europæiske cybersikkerhedscertificeringsordninger for "forvaltede sikkerhedstjenester" ud over informations- og teknologiprodukter, -tjenester og -processer, som allerede er omfattet af forordningen om cybersikkerhed. Forvaltede sikkerhedstjenester spiller en stadig vigtigere rolle i forbindelse med forebyggelse og afbødning af cybersikkerhedshændelser.

Få adgang til den foreslåede forordning på alle EU's officielle sprog.