Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Predložena izmjena Uredbe o „upravljanim sigurnosnim uslugama”.

Komisija je 18. travnja 2023. predložila ciljanu izmjenu Akta o kibersigurnosti EU-a.

Image of blue locks lit up with one lit up red lock among them

@gettyimages

Predloženom ciljanom izmjenom nastoji se provedbenim aktima Komisije omogućiti donošenje europskih programa kibersigurnosne certifikacije za „sigurnosne usluge kojima se upravlja”, uz proizvode informacijske i tehnološke tehnologije (IKT), IKT usluge i IKT procese, koji su već obuhvaćeni Aktom o kibersigurnosti. Upravljačke sigurnosne usluge imaju sve važniju ulogu u sprečavanju i ublažavanju kiberincidenata.

Pristupite predloženoj uredbi na svim službenim jezicima EU-a.