Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Förslag till förordning om ”förvaltade säkerhetstjänster”.

Den 18 april 2023 föreslog kommissionen en riktad ändring av EU:s cybersäkerhetslag.

Image of blue locks lit up with one lit up red lock among them

@gettyimages

Den föreslagna riktade ändringen syftar till att genom kommissionens genomförandeakter möjliggöra antagandet av europeiska system för cybersäkerhetscertifiering för ”förvaltade säkerhetstjänster”, utöver informations- och teknikprodukter (IKT-produkter), IKT-tjänster och IKT-processer, som redan omfattas av cybersäkerhetsakten. Förvaltade säkerhetstjänster spelar en allt viktigare roll för att förebygga och begränsa cybersäkerhetsincidenter.

Få tillgång till förslaget till förordning på alla officiella EU-språk.