Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k navrhovanému nariadeniu o „riadených bezpečnostných službách“.

Komisia 18. apríla 2023 navrhla cielenú zmenu zákona EÚ o kybernetickej bezpečnosti.

Image of blue locks lit up with one lit up red lock among them

@gettyimages

Cieľom navrhovanej cielenej zmeny je umožniť prostredníctvom vykonávacích aktov Komisie prijatie európskych systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre „riadené bezpečnostné služby“ popri informačných a technologických produktoch (IKT), službách IKT a procesoch IKT, na ktoré sa už vzťahuje akt o kybernetickej bezpečnosti. Riadené bezpečnostné služby zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri prevencii a zmierňovaní kybernetických incidentov.

Prístup k navrhovanému nariadeniu vo všetkých úradných jazykoch EÚ.